Polityka prywatności

1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych przez
Yokkii Aleksandra Wielec wprowadzono niniejszą politykę prywatności

2. Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z naszych usług jest Aleksandra Wielec, zam. Gdańsk, ul. Dragana 18 zwana dalej administratorem danych.

3. Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych, ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: wyjazdy@slowme.pl

4. Definicje stosowane w polityce prywatności:
– Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie wyjazdy.slowme.pl,
– Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w
serwisie, tj. przegląda strony, kontaktuje się z właścicielem poprzez podany adres email.
– Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych
osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy ich usuwanie

5. Dane osobowe użytkowników usług świadczonych przez nas przetwarzane
są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, a także art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z naszej strony internetowej i świadczonych usług

7. Dane osobowe gromadzone są w celu
– realizacji rezerwacji 
– udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu email dostępnego na stronie

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Ich zakres (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług

9. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy
o ochronie danych osobowych, co oznacza, że administrator może je przetwarzać,
gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.

10. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

11. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

12. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych.
Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych. Twoje dane osobowe będą udostępnianie Stanom Zjednoczonym, gdzie zlokalizowane są nasze serwery. Stany Zjednoczone zostały uznane za podmiot zapewniający odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej – Tarcza Prywatności.”

14.Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego serwisu. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

15. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności i ochrony danych. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona pod adresem wyjazdy.slowme.pl/polityka-prywatnosci